Vol 47, 1A, 2018

Mục lục

Bài viết

TĂNG CƯỜNG PHI TUYẾN KERR CHÉO CỦA HỆ NGUYÊN TỬ BỐN MỨC NĂNG LƯỢNG CẤU HÌNH CHỮ N DỰA TRÊN HIỆU ỨNG TRONG SUỐT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Tóm tắt PDF
Nguyễn Lê Thủy An, Vũ Ngọc Sáu, Đoàn Hoài Sơn
NGHIÊN CỨU SỰ NHẬY MÀU CỦA PHIM POLY(VINYL ALCOHOL) NHUỘM MÀU BỊ CHIẾU XẠ GAMMA Tóm tắt PDF
Võ Thị Anh, Trịnh Văn Giáp, Trần Đại Nghiệp, Nguyễn Thành Công
MỘT CHẶN TRÊN CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA CÁC IĐÊAN CẠNH Tóm tắt PDF
Đào Thị Thanh Hà
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM - TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN LIÊN QUAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng
MẬT ĐỘ XƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MÃN KINH Tóm tắt PDF
Đào Thị Minh Hiền, Trần Đình Quang
MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐIỆN DUNG MEMS DÙNG MÀNG VẬT LIỆU GRAPHENE Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Toàn, Mai Văn Chung, Phan Duy Hải
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thủy Lê, Trần Đức Hùng, Ngô Thị Tố Trinh, Võ Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Giang An