Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 59 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG HIỆU ỨNG ÁP ĐIỆN TRONG THU HOẠCH NĂNG LƯỢNG

Nguyễn Thế Hưng

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu một trong những ứng dụng tiềm năng của hiệu ứng áp điện trong các thiết bị chuyển đổi năng lượng cơ-điện (thu hoạch năng lượng). Trong thiết bị này khi một phần tử áp điện được kích thích và dao động sẽ tạo ra các điện tích trên bề mặt để hình thành nên một điện áp xoay chiều (AC). Điện áp này sau khi chỉnh lưu thành điện áp một chiều (DC) sẽ được sử dụng cho các thiết bị điện tử tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu suất cao. Trong công trình này, chúng tôi đã lựa chọn được phần tử áp điện có độ bền cao, chịu được những rung động lớn và mô hình hóa được cơ cấu chuyển đổi để tối ưu hóa được năng lượng điện thu được từ các rung động cơ học. Đây được coi như nguồn vi năng lượng sạch và tồn tại vô hạn.


Toàn văn: PDF