Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 47 (2018) PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỜNG BAO TẢI TRỌNG GIỚI HẠN CHO MÓNG ĐẬP XÀ LAN TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CHỊU TẢI TRỌNG PHỨC HỢP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Hả, Trần Đình Hòa
 
S. 39 (2017) SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NSGA II TỐI ƯU VẬN HÀNH TRỮ NƯỚC MÙA MƯA SỬ DỤNG CHO MÙA KHÔ TRÊN HỆ THỐNG KÊNH CHÍNH VÙNG 9 XÃ KÊNH LÊ XUÂN ĐÀO, HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang An
 
S. 43 (2018) TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM THUỶ LỢI PHÍ ĐẾN HIỆU QUẢ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, HIỆU QUẢ TƯỚI MẶT RUỘNG VÀ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Ở LƯU VỰC SÔNG HỒNG Tóm tắt   PDF
Lê Văn Chính
 
S. 40 (2017) TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Chiến
 
S. 47 (2018) TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC VÙNG BẢY NÚI LÀM CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRỮ NƯỚC VÙNG CAO TỈNH AN GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Vượng, Huỳnh Ngọc Tuyên, Đoàn Trọng Khôi
 
S. 44 (2018) TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NƯỚC HỢP LÝ CHO RỪNG TRÀM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tùng
 
S. 46 (2018) TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NƯỚC HỢP LÝ CHO RỪNG TRÀM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tùng
 
S. 45 (2018) TÍNH TOÁN MÓNG CỌC XIÊN CHÉO LỚN CHO ĐẬP TRỤ ĐỠ Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thái, Nguyễn Đình Trường
 
S. 40 (2017) TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Cường
 
S. 41 (2017) TÍNH TOÁN VÀ KHÔI PHỤC CHUỖI SỐ LIỆU DÒNG CHẢY CHO LƯU VỰC SÔNG THAO (BAO GỒM CẢ PHẦN LÃNH THỔ TRUNG QUỐC) BẰNG BỘ MÔ HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KẾT HỢP WEHY-WRF Tóm tắt   PDF
Hồ Việt Cường, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trịnh Quang Toàn
 
S. 45 (2018) TẢI TRỌNG SÓNG TÁC ĐỘNG LÊN CẤU KIỆN TIÊU SÓNG TRỤ RỖNG TẠI ĐỈNH ĐÊ BIỂN THEO LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thái, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thanh Tâm
 
S. 37 (2017) TỔN THẤT KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH DO NGẬP TRIỀU VÀ MÔI QUAN HỆ Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Lợi, Bùi Việt Hưng
 
S. 38 (2017) TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VÙNG BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Hà Văn Thái, Phí Thị Hằng, Phan Thị Ngọc Diệp, Trần Trung Dũng
 
S. 45 (2018) TỔNG QUAN VỀ QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO SỚM LŨ QUÉT BÙN ĐÁ Tóm tắt   PDF
Vũ Bá Thao, Phạm Văn Minh, Lê Quang Tuấn, Nguyễn Trung Kiên
 
S. 46 (2018) THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐA DẠNG QUẦN XÃ THỰC VẬT PHÙ DU ĐẢO NAM YẾT - QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Huỳnh Vũ Ngọc Quý, Lương Văn Thanh, Đỗ Thị Bích Lộc
 
S. 38 (2017) THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Đình Hòa, Đặng Hoàng Thanh, Đỗ Hoài Nam
 
S. 37 (2017) THỦY LỢI VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tỉnh
 
S. 47 (2018) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH CƠ CHẾ HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC THỦY LỢI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Chiến
 
S. 45 (2018) THIẾT LẬP MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG XÓI NGẦM DƯỚI ĐÁY CỐNG QUA ĐÊ TRÊN NỀN CÁT CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP Tóm tắt   PDF
Đinh Xuân Trọng
 
S. 42 (2018) TƯƠNG QUAN GIỮA CHỈ SỐ CBR VÀ CIV TRONG XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI NỀN ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT BAZAN KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huy Vượng, Vũ Bá Thao, Đinh Văn Thức
 
S. 39 (2017) VẤN ĐỀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN LÒNG DẪN SÔNG HỒNG KHI XÉT ĐẾN KHAI THÁC CÁT TRÊN LÒNG SÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Quỳnh, Đặng Hoàng Thanh
 
S. 46 (2018) VẤN ĐỀ XÓI LỞ, BỒI TỤ VÀ DIỄN BIẾN LÒNG DẪN SÔNG TIỀN KHU VỰC HUYỆN HỒNG NGỰ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Trương Thị Nhàn, Nguyễn Văn Điển
 
S. 39 (2017) XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT HẠ DU HỒ CHỨA NƯỚC EAĐRĂNG TỈNH ĐẮK LẮK ỨNG VỚI CÁC KỊCH BẢN XẢ LŨ VÀ ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO NGẬP LỤT GÂY RA Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Tuấn
 
S. 47 (2018) XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẲNG TRỊ MƯA NĂM KHU VỰC TÂY NGUYÊN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA VÙNG TÂY NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thiết Hùng, Nguyễn Vũ Việt
 
S. 39 (2017) XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÁN PHÂN BỐ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY CHO MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG LỚN VÀ VỪA KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hải Yến, Ngô Lê An
 
101 - 125 trong số 149 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>