Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 42 (2018) MỘT SỐ XU THẾ CƠ BẢN VÀ QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỀN VỮNG, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
Trần Đình Hòa
 
S. 42 (2018) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦADAO ĐỘNG MỰC NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN TIẾP ĐẾN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT CẤU THÁP ĐIỀU ÁP-ÁP DỤNG CHO TRẠM THỦY ĐIỆN SUỐI CHĂN 1 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Nghĩa, Lý Khắc Điệp
 
S. 45 (2018) NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH ĐÊ TRỤ RỖNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CHỊU TẢI TRỌNG PHỨC TẠP ĐỨNG, NGANG VÀ MÔ MEN Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thái, Nguyễn Hải Hà
 
S. 37 (2017) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIẾN THÁM XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BÙN CÁT LƠ LỬNG VÙNG CỬA HỚI SÔNG MÃ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thành Luân, Vũ Đình Cương, Đặng Hoàng Thanh, Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang
 
S. 45 (2018) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG ĐẤT TẠI CHỖ GIA CỐ CHẤT KẾT DÍNH: XI MĂNG, ROADCEM, TRO BAY, TRO XỈ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Dũng, Ngô Anh Quân, Vũ Bá Thao
 
S. 39 (2017) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO (ANN) TRONG DỰ BÁO LƯU LƯỢNG NƯỚC ĐẾN HỒ CHỨA CỬA ĐẠT Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Quận, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Văn Tiến
 
S. 43 (2018) NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HỒ ĐIỀU TIẾT CẦN GIỜ (DỰ KIẾN) ĐẾN MỰC NƯỚC TRÊN SÔNG SÀI GÒN (TP. HCM) Tóm tắt   PDF
Võ Quang Tường, Phạm Thế Vinh, Nguyễn Quý, Huỳnh Thanh Sơn
 
S. 47 (2018) NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ SÓNG VÙNG BIỂN TỪ MŨI CÀ MAU ĐẾN KIÊN GIANG Tóm tắt   PDF
Lê Đức Vĩnh, Nguyễn Anh Tiến, Lieou Kiến Chính
 
S. 40 (2017) NGHIÊN CỨU DÒNG CHẢY TRÊN DỐC NƯỚC SAU TRÀN CÓ TRỤ PIN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN KẾT HỢP THỰC NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Thu Hiền
 
S. 44 (2018) NGHIÊN CỨU DÒNG THẤM KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG BỜ SÔNG(2)THÍ NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thanh Sơn
 
S. 43 (2018) NGHIÊN CỨU DÒNG THẤM KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG BỜ SÔNG: CÁC LỜI GIẢI GIẢI TÍCH VÀ TOÁN SỐ Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thanh Sơn
 
S. 40 (2017) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG QUÁ TRÌNH XẢ LŨ VỀ HẠ DU CHO CÁC HỒ CHỨA THUỘC LƯU VỰC SÔNG BA TỈNH ĐẮK LẮK ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ MƯA, ÁP DỤNG ĐIỂN HÌNH CHO HỒ CHỨA NƯỚC EA KNOP HUYỆN EA KAR Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Tuấn
 
S. 39 (2017) NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH DÒNG CHẢY SAU KHI XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH KÈ VÀ ĐƯỜNG, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ DỌC BỜ SÔNG CÁI - NHA TRANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kiên Quyết
 
S. 37 (2017) NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP HẠN CHẾ BỒI LẮNG TRƯỚC CỬA LẤY NƯỚC TRƯỚC ĐẬP DÂNG SAU ĐOẠN SÔNG CONG ÁP DỤNG CHO ĐẦU MỐI LẤY NƯỚC CỦA HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Lê Văn Nghị
 
S. 37 (2017) NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐÓNG CỌC XIÊN TRONG GIA CỐ NỀN ÁP DỤNG CHO GIA CỐ NỀN TRẠM BƠM NGHI XUYÊN, TỈNH HƯNG YÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Việt, Vũ Chí Linh, Nguyễn Đình Bình
 
S. 41 (2017) NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN QUY TRÌNH VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN HỢP LÝ CHO BẬC THANG THỦY ĐIỆN KRÔNG NÔ 2&3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Nghĩa
 
S. 38 (2017) NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG LŨ TỚI HẠ LƯU CÔNG TRÌNH TRONG TÌNH HUỐNG VỠ ĐẬP VÒM NẬM CHIẾN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Hùng
 
S. 38 (2017) NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT TRONG HỆ BẢN CỌC LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI Tóm tắt   PDF
Đào Văn Hưng, Phùng Văn Ngọc, Phạm Thanh Tâm
 
S. 37 (2017) NGHIÊN CỨU TẠO CHUỖI SỐ LIỆU DÒNG CHẢY VỚI MÔ PHỎNG MONTE CARLO PHỤC VỤ BÀI TOÁN PHÂN BỔ HỢP LÝ NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN Tóm tắt   PDF
Tô Việt Thắng, Nguyễn Tùng Phong, Ngô Lê Long, Lars Ribbe
 
S. 39 (2017) NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM RADAR ÁP DỤNG CHO HẠ DU LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC, SÔNG VỆ, TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Đình Cương, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Quang Sơn
 
S. 47 (2018) NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM DIỄN BIẾN THẤM TRONG ĐẤT CỦA KỸ THUẬT TƯỚI NHỎ GIỌT PHỤC VỤ TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC HỢP LÝ CHO CÂY TRỒNG CẠN TẠI VÙNG KHÔ HẠN NAM TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Trần Thái Hùng, Trần Mạnh Trường
 
S. 37 (2017) NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẶC TRƯNG ẨM CỦA ĐẤT (PF) PHỤC VỤ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CÂY TRỒNG CẠN TẠI VÙNG KHÔ HẠN NAM TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Trần Thái Hùng, Võ Khắc Trí, Lê Sâm
 
S. 42 (2018) NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG THÁI ẨM CỦA ĐẤT TRONG KỸ THUẬTTƯỚI NHỎ GIỌT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝCHO CÂY NHO LẤY LÁ VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC (VÙNG KHÔ HẠN) Tóm tắt   PDF
Trần Thái Hùng
 
S. 45 (2018) NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ỐNG LỌC NƯỚC ĐẶT TRÊN TRẠM BƠM THUYỀN ĐỂ CẤP NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Dũng, Phan Đình Tuấn, Lê Anh Đức, Nguyễn Quang Thanh
 
S. 45 (2018) NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT ĐÁY MÓNG KHỐI NÊM CHO ĐÊ BIỂN NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Đỗ Thế Quynh
 
51 - 75 trong số 149 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>