Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 45 (2018) GIẢI PHÁP CẤP NƯỚC CHO VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẬP TRUNG TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Dũng, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Đình Trường, Lê Anh Đức
 
S. 46 (2018) GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LẤY NƯỚC BIỂN PHỤC VỤ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN KIÊN LƯƠNG TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt   PDF
Lương Văn Khanh, Hà Thị Xuyến, Nguyễn Hoàng Phong
 
S. 40 (2017) GIẢI PHÁP TÍCH GIỮ VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC NGỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
Bùi Quang Nhung
 
S. 44 (2018) GIẢI PHÁP TÍNH BỀN NHIỆT CỦA BÊ TÔNG TRO TRẤU VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Tóm tắt   PDF
Đặng Sỹ Lân
 
S. 47 (2018) GIẢI PHÁP TẠO NGUỒN, TRỮ VÀ CẤP NƯỚC NGỌT PHỤC VỤ DÂN SINH KINH TẾ CHO ĐẢO HÒN TRE TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tùng, Nguyễn Trường Thọ
 
S. 40 (2017) GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC HÒA TRUNG KHI XẢY RA LŨ CỰC HẠN PMF Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Tuấn
 
S. 47 (2018) HỆ THỐNG THỦY LỢI CÁI LỚN - CÁI BÉ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Trần Đình Hòa
 
S. 41 (2017) KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA CẤU KIỆN LĂNG TRỤ MẶT BÊN KHOÉT LỖ RỖNG TRÒN Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng
 
S. 38 (2017) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ NƯỚC RUỘNG LÚA GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH (CH4) TRONG VỤ CHIÊM XUÂN VÀ HÈ THU NĂM 2015 VÙNG ĐBSH Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Quang
 
S. 46 (2018) KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ BỒI LẤP VÙNG CỬA KÊNH TẮT CỦA TUYẾN LUỒNG VÀO SÔNG HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Biên, Mai Đức Trần
 
S. 41 (2017) KẾT QUẢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tuấn
 
S. 46 (2018) KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỦY LỢI VIỆT NAM (28/8/1945-28/8/2018) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tỉnh
 
S. 44 (2018) KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐẬP ĐÁ ĐỔ CHÈN VỮA BÊ TÔNG TỰ LÈN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đồng Kim Hạnh, Phan Đình Vân
 
S. 43 (2018) KINH NGHIỆM VỀ CÁCH TIẾP CẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI Ở ÚC Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Đạo, Nguyễn Thái Hưng
 
S. 38 (2017) LỒNG GHÉP CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC THÁCH THỨC AN NINH NƯỚC VÀO KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI TRẠM BƠM THỐNG NHẤT THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Hà Lương Thuần, Nguyễn Thị Nguyệt
 
S. 37 (2017) LỰA CHỌN CHỈ SỐ DỰ BÁO HẠN HÁN CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Bùi Việt Hưng
 
S. 38 (2017) LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TIÊU NĂNG HỢP LÝ CHO TRÀN XẢ LŨ NẶM CẮT, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Cường, Bùi Văn Hữu
 
S. 37 (2017) MÔ HÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC TỈNH SƠN LA THEO CÔNG NGHỆ ĐẬP NGẦM - HÀO THU NƯỚC Tóm tắt   PDF
Trần Văn Hải, Nguyễn Quốc Dũng
 
S. 41 (2017) MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN Ô NHIỄM AMONI TỪ NGHĨA TRANG CÔN ĐẢO ĐẾN CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẢO CÔN SƠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Lê Duy Lân
 
S. 38 (2017) MÔ PHỎNG TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY QUA TUYNEL TN1 TỚI ỔN ĐỊNH LÒNG DẪN VÀ TRỤ CẦU NGÀN TRƯƠI TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH BẰNG MÔ HÌNH TOÁN 3D Tóm tắt   PDF
Lê Văn Nghị, Phạm Hồng Cường, Đoàn Thị Minh Yến
 
S. 42 (2018) MÔ PHỎNG XỬ LÝ AMONI PHÁT THẢI TỪ NGHĨA TRANG CÔN ĐẢO ĐẾN TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN CỦA ĐẢO CÔN SƠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Lê Duy Lân
 
S. 43 (2018) MỘT SỐ KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TỪ VŨNG TÀU TỚI TRÀ VINH Tóm tắt   PDF
Lương Văn Thanh, Lương Văn Khanh
 
S. 47 (2018) MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PIM VÀ GIẢI PHÁP THÀNH LẬP, CỦNG CỐ TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ Tóm tắt   PDF
Trần Chí Trung, Trần Mạnh Trường
 
S. 42 (2018) MỘT SỐ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY TỐI THIỂU CHO HỆ THỐNG SÔNG VU GIA - THU BỒN THEO CÁCH TIẾP CẬN TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ THỦY VĂN, THỦY LỰC VÀ SINH THÁI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Dung
 
S. 42 (2018) MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Tóm tắt   PDF
Đoàn Thế Lợi, Lê Thu Phương
 
26 - 50 trong số 149 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>