Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Quang Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

  • S. 39 (2017) - Bài viết
    SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NSGA II TỐI ƯU VẬN HÀNH TRỮ NƯỚC MÙA MƯA SỬ DỤNG CHO MÙA KHÔ TRÊN HỆ THỐNG KÊNH CHÍNH VÙNG 9 XÃ KÊNH LÊ XUÂN ĐÀO, HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM NGHỆ AN
    Tóm tắt  PDF