Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Số 01 Chu Văn An, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La

Đầu mối

Nguyễn Văn Long
Biên tập viên
Đại học Tây Bắc
Số 1 Chu Văn An, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La
Điện thoại: 0989329335
Email: longnv@utb.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn