Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC STEM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Nguyễn Quang Linh, Hà Trần Phương

Tóm tắt


Giáo dục STEM được biết đến như là một sự tiếp cận mới trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai. Trong đó nhấn mạnh sự kết nối, liên thông giữa bốn lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Giáo dục STEM đã và đang được nhiều quốc gia quan tâm và đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa cũng như ngoại khóa ở các trường phổ thông. Có thể nói, giáo dục STEM đáp ứng rất tốt dạy học theo định hướng phát triển năng lực – cũng là mục tiêu mà chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới. Bài báo phân tích những yêu cầu của giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua việc tìm hiểu nội dung chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình các môn học đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành tháng 12 năm 2018 và các văn bản có liên quan. Thông qua kết quả quá trình đào tạo cử nhân Sư phạm tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên trong những năm gần đây để thấy được những cơ hội cũng như những khó khăn có thể gặp khi triển khai giáo dục STEM vào thực tế. Từ đó, có những kiến nghị, đề xuất khi triển khai giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới trong đó nhấn mạnh yếu tố tổ chức đồng bộ và quyết tâm của ngành giáo dục.


Toàn văn: PDF