Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP CHO CÁC LỚP KHÔNG CHUYÊN TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đặng Thị Kiều, Ngô Thị Thùy Vân

Tóm tắt


Làm thế nào để việc học một ngoại ngữ mới trở nên hấp dẫn và lôi cuốn người học thì việc sử dụng các trò chơi ngôn ngữ trong các lớp học tiếng nước ngoài đang được áp dụng rộng rãi. Phát huy vai trò và tính chất của các trò chơi như tạo hứng thú, có tính chất cạnh tranh, kích thích sự sáng tạo và tư duy phản biện và phát huy tinh thần làm việc nhóm … người dạy đã vận dụng, lồng ghép các trò chơi vào trong các giờ học đặc biệt là học từ vựng. Điều này cũng được khẳng định thêm khi chúng tôi áp dụng trò chơi trong các giờ học tiếng Pháp không chuyên tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên. Thật vậy, trong quá trình học, thông qua trò chơi, với tinh thần thoải mái, sinh viên đã hào hứng, tích cực và chủ động trong học tập làm cho quá trình tri nhận kiến thức ngôn ngữ đặc biệt là từ vựng trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả cao đáp ứng mục tiêu môn học đề ra.


Toàn văn: PDF