Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LOẠI DINH DƯỠNG KHÁC NHAU VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI NĂNG SUẤT CỦA CÂY RAU MUỐNG TRÁI VỤ (IPOMOEAN AQUATICA) BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH

Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thế Hùng, Bùi Thu Uyên, Lê Sỹ Hưng

Tóm tắt


Ngày nay, mô hình thủy canh đã được áp dụng rộng rãi trong canh tác ở Việt Nam. Thủy canh là một phương pháp rất hiện đại hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp quý giá cho nền nông nghiệp Việt Nam. Thí nghiệm được thực hiện vào tháng 10 - 12 năm 2018 tại nhà kính - Khu nông nghiệp công nghệ cao của Đại học Nông lâm Thái Nguyên (TUAF), nhằm mục đích thừa nhận những ảnh hưởng của các giải pháp thủy canh dinh dưỡng khác nhau đối với sự sống và sự phát triển của cây rau muống bằng phương pháp thủy canh. Các mô hình thử nghiệm được bắt đầu với 3 công thức và ba lần lặp lại cho dữ liệu của nước. (bao gồm pH và TDS - Tổng chất rắn hòa tan) cũng như các giải pháp dinh dưỡng để xác định ảnh hưởng đến hiệu quả của rau được trồng (cụ thể là tốc độ của lá giống, rễ phát triển và năng suất thu hoạch). Cây thí nghiệm được trồng trên 3 khung thủy canh. Mỗi khung lưu thông với một công thức dinh dưỡng tương ứng. Công thức đầu tiên được lựa chọn là công thức đối chứng. Thông qua phân tích dưới đây, có thể hiểu rằng công thức dinh dưỡng thứ ba là công thức hiệu quả nhất trong tăng trưởng chiều cao, năng suất và tốc độ của lá giống. Cụ thể, chiều cao của cây trong 3 lớp thu hoạch, tương ứng là 30 cm, 32 cm và 31 cm, đều cao hơn so với các lớp so sánh của 2 công thức khác. Tương tự, trọng lượng đo của cây theo công thức thứ 3 cũng là những con số cao nhất tương ứng là 950 gram, 760 gram và 970 gram cho 3 lần thu hoạch.