Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 35 (2017) Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng xử lý TDS và độ mặn của nước biển giả định bằng màng lọc UF và RO Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Xuân Dũ, Đào Minh Trung
 
S. 21 (2015) Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo huyền phù “submicron curcumin” Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hồng Nhan, Hồ Thị Ngọc Sương, Nguyễn Nhất Bảo
 
S. 37 (2018) Khảo sát các yếu tổ ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp Bacteriocin của vi khuẩn Bacilus subtilis và thử nghiệm khả năng đối kháng trên chủng vibro spp. Tóm tắt   Không đề
Đỗ Thị Hiền
 
S. 35 (2017) Khảo sát chất lượng nước ao nuôi cá tra công nghiệp phục vụ quản lý chất lượng ao nuôi Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Nam, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Võ Châu Ngân
 
S. 25 (2015) Khảo sát chuyển động của một vật trong trường hấp dẫn cải tiến Tóm tắt   PDF
Võ Văn Ớn, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Kim Tuyền
 
S. 32 (2017) Khảo sát hiện trạng vùng nuôi và chất lượng nguồn nước nuôi cá tra tại huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Nam, Đặng Thu Hoài, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Võ Châu Ngân
 
S. 14 (2014) Khảo sát hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của lục bình và ngổ trâu Tóm tắt   PDF
Võ Trần Hoàng, Trương Phạm Khánh Duy, Trần Phạm Khánh Minh, Lê Hoàng Trung, Nguyễn Minh Trung, Phạm Thị Mỹ Trâm
 
S. 37 (2018) Khảo sát khả năng sử dụng Trichoderma Sp. để kiểm soát nấm Scytalidium Sp. gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long Tóm tắt   Không đề
Trần Ngọc Hùng, Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Võ Hồng Anh, Đõ Quỳnh Hương
 
S. 30 (2016) Khảo sát khả năng thu nhận proein từ rong đuôi chó trên nhánh sông Sài Gòn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Liên, Hồ Thị Ngọc Diễm
 
S. 35 (2017) Khảo sát khối lượng chất thải nguy hại hộ gia đình phát sinh trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương Tóm tắt   PDF
Bùi Phạm Phương Thanh, Phạm La Cẩm Vân
 
S. 30 (2016) Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình ủ phân compost từ lục bình Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Mỹ Trâm
 
S. 28 (2016) Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình thủy phân tinh bộ hạt mít thành nguyên liệu sản xuất ethanol Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Mỹ Trâm, Nguyễn Thị Phương Hảo, Cao Đăng Khiêm, Trần Duy Linh, Võ Gia Linh, Nguyễn Thị Diễm Thúy, Trần Đạt Vinh
 
S. 18 (2014) Khảo sát một số điều kiện nhằm nâng cao khả năng tự phân của trùn quế bổ sung thức ăn cho gà tàu vàng thả vườn Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Hùng, Phan Trọng Nhân
 
S. 21 (2015) Khảo sát quá trình điều chế hạt nano chitosan – tripolyphosphat Tóm tắt   PDF
Dương Thị Ánh Tuyết
 
S. 27 (2016) Khảo sát quá trình điều khiển kích thước nano vàng dạng cầu gai Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nhật Hằng, Trần Thảo Tiên, Lê Thị Phương Trang, Lê Thị Hồng Mai, Nguyễn Thị Phương Phong
 
S. 20 (2015) Khảo sát và đề xuất các mô hình nông nghiệp sinh thái góp phần bảo vệ môi trường lưu vực sông Thị Tính Tóm tắt   PDF
Đặng Trung Thành
 
S. 34 (2017) Khảo sát xử lý nước ngầm bằng công nghệ Plasma lạnh Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng
 
S. 13 (2013) Khoa học xã hội và nhân văn hướng đến đào tạo theo nhu cầu xã hội - Cách tiếp cận CDIO Tóm tắt   PDF
Cung Thị Tuyết Mai, Trần Mai Ước, Lưu Thị Thu Hương
 
S. 5 (2012) Kiểm chứng phương pháp nhận diện trọng âm từ tiếng Anh bằng ngữ âm học thực nghiệm Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thanh Diệu
 
S. 32 (2017) Kiểm toán dao động do phương tiện giao thông gây ra trong công tác thiết kế nền đường ô tô trên đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Lê Thành Trung
 
S. 12 (2013) Kiểu hình của động từ chuyển động trong tiếng Việt có sự liên hệ với tiếng Anh Tóm tắt   PDF
Lý Ngọc Toàn, Lê Hương Hoa
 
S. 13 (2013) Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực ngành khoa học xã hội và nhân văn từ một số nước tiên tiến Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Châu Anh
 
S. 20 (2015) Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Lê Văn Hải
 
S. 34 (2017) Lắp dựng, vận hành và tháo dỡ mô hình cần trục tháp Tóm tắt   PDF
Ngô Bảo
 
S. 8 (2013) Lễ hội đua bò Bảy Núi - An Giang nhìn từ khía cạnh tri thức bản địa Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Lệ
 
151 - 175 trong số 493 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433