Chi tiết về Tác giả

Bá Tư, Nguyễn Trường Đại học Thủ Dầu Một

  • S. 6 (2012) - Bài viết
    Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi trong điều kiện nuôi cấy huyền phù
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433