S. 13 (2013)

Mục lục

Bài viết

Từ phương pháp kiểm soát chất lượng đến nguyên tắc đảm bảo chất lượng - Bước phát triển và hội nhập của giáo dục Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo bậc đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp 3-8
Vài ý kiến về xây dựng đại học định hướng nghiên cứu thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 9-17
Khoa học xã hội và nhân văn hướng đến đào tạo theo nhu cầu xã hội - Cách tiếp cận CDIO Tóm tắt PDF
Cung Thị Tuyết Mai, Trần Mai Ước, Lưu Thị Thu Hương 18-23
Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực ngành khoa học xã hội và nhân văn từ một số nước tiên tiến Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Châu Anh 24-29
Chương trình giáo dục đa văn hóa ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Mộng Hà 30-37
Mô hình đào tạo theo năng lực và giải pháp 5C với việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành khoa học xã hội ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Quang Huy 38-44
Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn từ chương trình trợ giảng tiếng Anh Fulbright - Mấy kinh nghiệm ở trường Cao đẳng Bến Tre Tóm tắt PDF
Phạm Văn Luân 45-51
Xây dựng môi trường học tập của sinh viên trong lớp học - Nhận thức và giải pháp Tóm tắt PDF
Bùi Thị Mùi 52-60
Nhận diện điểm yếu và cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngọc Diệp 61-66
Đề xuất hệ thống chủ đề dự án trong dạy học Địa lý 12 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thị Thúy Hắng 67-73
Hướng dẫn học sinh làm việc với bản đồ trong chương trình Địa lý ở trường trung học cơ sở Tóm tắt PDF
Vũ Hải Thiên Nga 74-81


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433