S. 4 (2012)

Mục lục

Bài viết

Monte Carlo simulation of vapor-liquid equilibria of liquid fluorine using new AB Intio intermolecular interaction potentials Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tất, Trần Thị Tuyết Mai, U.K. Deiters 3-7
Nguyên lý hoạt động và một số ứng dụng quan trọng của vật liệu nano TiO2 Tóm tắt PDF
Trần Kim Cương 8-19
Nghiên cứu và chế tạo vật liệu TiO2 Nano bằng phương pháp siêu âm - thủy nhiệt Tóm tắt PDF
Huỳnh Duy Nhân, Trương Văn Chương, Lê Quang Tiến Dũng 20-27
Phương pháp đo cường độ chuyển dời Gamma nối tầng bằng thực nghiệm tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt Tóm tắt PDF
Nguyễn An Sơn, Phạm Đình Khang, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Xuân Hải 28-34
Kết quả khảo sát thú hoang dã tại huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định Tóm tắt PDF
Lê Văn Chiên, Phan Chí Quốc Hùng 35-43
Dẫn liệu hình thái giải phẫu loài rù rì trồng ven sông suối phòng chống sói mòn, sạt lở Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thắng 44-49
Đánh giá sức chịu tải và cơ cấu trượt của nền công trình bằng phương pháp phân tích giới hạn Tóm tắt PDF
Lê Văn Cảnh, Nguyễn Chánh Hoàng, Nguyễn Kế Tường 50-57
Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ sâu hố đào với chiều sâu tường vây khi hạ nước ngầm theo điều kiện đất nền tại Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Kế Tường, Đỗ Văn Lâm 58-65
Bàn về sự làm việc đồng thời của kết cấu với biến dạng của nền Tóm tắt PDF
Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Kế Tường 66-79
Mười lăm năm - chặng đường mở rộng lộ trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp 80-89
Truyện ngắn Việt Nam 1986-2000 - Tác phẩm và khuynh hướng sáng tác Tóm tắt PDF
Trần Văn Thắng 90-97


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433