Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 25 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kỹ thuật ghép kênh và một số ứng dụng trong truyền thông hiện đại

Đỗ Đắc Thiểm

Tóm tắt


Ghép kênh là kỹ thuật rất quan trọng trong các hệ thống thông tin hiện đại. Có nhiều phương pháp ghép kênh được phát minh và đưa vào ứng dụng. Tùy dạng thông tin gốc, môi trường truyền, quy mô của hệ thống thông tin người ta có thể sử dụng một trong nhiều phương pháp ghép kênh hoặc có thể sử dụng phối hợp các phương pháp ghép kênh để truyền thông tin từ nguồn đến đích. Bài viết này trình bày một cách ngắn gọn lý thuyết về kỹ thuật ghép kênh, phân tích các hệ thống ghép kênh và hệ thống các ứng dụng thực tế của kỹ thuật ghép kênh như: Kỹ thuật PCM trong thông tin thoại, đường dây thuê bao số sử dụng chung đường truyền của thoại truyền thống cho thoại và truyền số liệu trong ADSL, kỹ thuật FTTH trong truyền hình cáp và thoại, sử dụng băng tần UHF của truyền hình mặt đất. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433