Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả khảo sát thú hoang dã tại huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định

Lê Văn Chiên, Phan Chí Quốc Hùng

Tóm tắt


Qua quá trình nghiên cứu thú hoang dã tại huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định chúng tôi đã xác định được 67 loài thú, thuộc 26 họ, 11 bộ. Với kết quả nghiên cứu này chúng tôi đã bổ sung cho danh sách thú của huyện Hoài Ân 45 loài, 10 họ và 4 bộ; bổ sung cho danh sách thú của tỉnh Bình Định 17 loài; xác định được 28 loài thú quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam năm 2007; 28 loài thú thuộc Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Độ phong phú của nhiều loài thú ở đây bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có 10 loài thú có số lượng cá thể còn phong phú (chiếm 14,9%), 7 loài ở mức trung bình (chiếm 10,4%); có 16 loài ở mức ít (chiếm 23,9 %); 27 loài ở mức hiếm đang bị đe doạ tuyệt chủng (chiếm 40,3%). Có 7 loài đã bị tuyệt diệt tại địa phương (chiếm 10,4%) là: voi, hổ, báo gấm, báo hoa mai, sói lửa, rái cá thường, khỉ đuôi dài.

 Khu hệ thú Hoài Ân khá đa dạng, chứa đựng nhiều nguồn gen quí giá, nhưng độ phong phú của hầu hết các loài thú tại đây bị suy giảm nghiêm trọng, do đó cần thiết phải có chương trình hành động thực tế nhằm bảo vệ hữu hiệu và phát triển bền vững nguồn tài nguyên quí báu này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433