T. 55, S. 2 (2015)

Mục lục

Bài viết

Đánh giá kỹ năng thực hành của nhân viên nhà thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 Tóm tắt
Nguyễn Văn Quân và Cs 02-06, 23
Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo trong lựa chọn liều dùng amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện Nhi trung ương Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Chi, Phạm Thị Hương Lý, Hoàng Thị Kim Huyền, Khu Thị Kháng Dung, Đào Minh Tuấn, Trần Thị Chi Mai 07-12
Nghiên cứu các điều kiện phân tích dư lượng 14 chất nhóm quinolon trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng kỹ thuật LC-MS/MS Tóm tắt
Cao Công Khánh, Nguyễn Tường Vy 12-18
Thiết lập chất đối chiếu captopril disulfid và xây dựng qui trình HPLC định lượng tạp chất captopril disulfid trong nguyên liệu và chế phẩm captopril Tóm tắt
Lữ Thiện Phúc, Trần Văn Mười, Nguyễn Tấn Đạt, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn 18-23
Xây dựng phương pháp định lượng tồn dư acid 2,4-dichlorophenoxy acetic trong chỉthực bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Vũ Bình Dương, Phạm Văn Hiển 24-28
Xây dựng phương pháp định lượng oxostephanin bằng HPLC và định lượng một số mẫu củ, lá loài Stephania dielsiana Y.C.Wu trồng tại Ba Vì (Hà Nội) Tóm tắt
Nguyễn Quốc Huy 29-33
Nghiên cứu bán tổng hợp tetrahydrocurcuminoid từ nguồn curcuminoid chiết xuất trong nước và thử hoạt tính chống oxy hóa của chúng Tóm tắt
Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Đình Luyện 33-37
Độc tính cấp và bán trường diễn (30 ngày) của clopidogrel bisulfat tổng hợp tại Việt Nam Tóm tắt
Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Văn Tài 37-42
Nghiên cứu tổng hợp thuốc ức chế bơm proton omeprazol Tóm tắt
Trần Hữu Giáp, Văn Thị Mỹ Huệ, Cao Thị Huệ, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh, Lê Nguyễn Thành 42-44, 56
Nghiên cứu đa dạng di truyền của loài Gymnema latifolium Wall. ex Wight dựa trên trình tự vùng phiên mã nội của ADN ribosom nhân Tóm tắt
Phạm Hà Thanh Tùng, Phùng Thanh Hương, Trần Văn Ơn 45-49
Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 5-aryliden-2-(2’-fluorophenylimino) thiazolidin-4-on Tóm tắt
Võ Thị Mỹ Hương, Trương Phương 49-56
Định lượng nguyên liệu tetrodotoxin phân lập từ các loài họ cá nóc (Tetraodontidae) bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (LC-MS/MS) Tóm tắt
Trần Việt Hùng, Dương Minh Tân, Phùng Minh Dũng, Nguyễn Tiến Vững 57-61
Nghiên cứu tác dụng chống viêm và giảm đau của cao phần dưới mặt đất cây lạc tân phụ Tóm tắt
Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Khởi, Na MinKyun, Nguyễn Thùy Dương, Hà Hương Lan, Phương Thiện Thương 62-66, 68


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861