T. 53, S. 11 (2013)

Mục lục

Bài viết

Khảo sát tác động chống suy giảm trí nhớ của NL197 và cao chiết nấm linh chi đỏ (Ganodema lucidum) áp dụng mô hình trimethyltin trên chuột nhắt trắng Tóm tắt
Trần Phi Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Vinh, Đỗ Minh Quang 02-06
Khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại Bệnh viện Bạch Mai Tóm tắt
Lê Vân Anh, Lương Thuý Lan, Hoàng Thị Kim Huyền 06-11
Đánh giá ảnh hưởng của pellet chứa hệ phân tán rắn đến khả năng hòa tan và sinh khả dụng của celecoxib Tóm tắt
Nguyễn Thạch Tùng, Seok Rhee Yun 12-15
Xác định đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong dược liệu tươi bằng phương pháp QuEChERS và sắc ký lỏng khối phổ Tóm tắt
Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo, Hoàng Thị Thúy Hằng, Thái Nguyễn Hùng Thu 15-20
Phân lập và xác định cấu trúc của oxostephanin từ thân và lá loài bình vôi Stephania dielsiana Y. C. Wu Tóm tắt
Nguyễn Quốc Huy, Phạm Thanh Kỳ 20-23
Nghiên cứu tác dụng của phân đoạn chiết thân ý dĩ trên chuột đái tháo đường typ 2 thực nghiệm Tóm tắt
Phùng Thanh Hương, Nguyễn Thị Đông 23-28
Tạo dòng và biểu hiện interleukin 29 người tái tổ hợp ứng dụng trong điều trị Tóm tắt
Lương Trần Mỹ Linh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Thị Thanh Nga, Trần Văn Minh, Đỗ Minh Sĩ 29-35
Nghiên cứu tổng hợp pidotimod. Phần 1: Tổng hợp chất trung gian (R)- ethyl thiazolidin-4-carboxylat Tóm tắt
Quách Hà Vân, Nguyễn Hải Nam 35-40
Nghiên cứu khả năng ức chế enzym arginase II của các hợp chất lignans từ cây nhục đậu khấu (Myristica fragrans Houtt.) Tóm tắt
Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Tô Đạo Cường, Phương Thiện Thương 41-47
Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm của cao lỏng lá xoài tròn (Mangifera indica L.) trên thực nghiệm Tóm tắt
Nguyễn Xuân Khu, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương, Phạm Thị Vân Anh, Đỗ Thị Phương, Đỗ Quyên 47-52
Nghiên cứu tổng hợp altretamin bằng phản ứng đóng vòng N,N-dimethylcyanamid làm nguyên liệu thuốc điều trị ung thư Tóm tắt
Đinh Thị Thanh Hải, Lò Văn Thành, Đoàn Cao Sơn


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861