T. 53, S. 10 (2013)

Mục lục

Bài viết

Tổng quan về nhóm hợp chất amid alkaloid phân lập được từ chi Piper L., họ Hồ tiêu - Piperaceae (Tiếp theo số tháng 9/2013) Tóm tắt
Hoàng Việt Dũng, Đỗ Quyên, Nguyễn Minh Chính 02-07
Khảo sát thực trạng sử dụng amikacin trong điều trị cho trẻ em tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thị Kim Huyền, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Bá Hải, Hoàng Hà Phương 07-11
Nghiên cứu bào chế và đánh giá viên pseudoephedrin giải phóng kéo dài bằng phương pháp bao màng zein Tóm tắt
Đinh Thị Hải Bình, Hoàng Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thạch Tùng, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Minh Huệ 11-14
Nghiên cứu tác dụng dự phòng và điều trị suy giảm bạch cầu của cao linh chi (G. lucidum) và chế phẩm linh chi trên mô hình gây suy giảm bạch cầu bằng paclitaxel và carboplatin Tóm tắt
Trần Đình Duy, Hà Đức Cường, Nguyễn Đăng Thoại, Trần Mạnh Hùng 15-19
Xây dựng phương pháp nhận dạng đồng thời methadon, 6-monoacetylmorphin, morphin trong mẫu nước tiểu Tóm tắt
Nguyễn Xuân Trường, Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Minh Nguyệt 20-25
Bước đầu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) Tóm tắt
Hà Bích Hồng, Vũ Thị Thơm, Vũ Đức Lợi, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hải 25-30
Hai hợp chất mới từ phần trên mặt đất cây đơn kim (Bidens pilosa L.) Tóm tắt
Phạm Văn Vượng, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Thị Bích Thu, Phan Văn Kiệm 30-35
Đánh giá quy trình giám sát điều trị qua xác định nồng độ amikacin trong huyết tương tại Bệnh viện Nhi Trung ương Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thị Kim Huyền, Khu Thị Kháng Dung, Lê Thị Minh Hương, Đào Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Hà 35-41
Phân lập và xác định cấu trúc hợp chất triterpen trong tầm gửi cây na – Macrosolen tricolor (Lecomte) Dans. Tóm tắt
Vũ Xuân Giang, Phạm Thanh Kỳ, Phan Văn Kiệm 41-48
Nghiên cứu điều chế kojic dipalmitat. Phần 2: Tổng hợp ester – kojic dipalmitat Tóm tắt
Trương Phương, Trần Cát Đông, Nguyễn Tri Thành 48-51
Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 3-aryl-5-arylidenhydantoin Tóm tắt
Trịnh Văn Ninh, Vũ Trần Anh, Lê Trọng Đạt, Hoàng Thu Trang 51-55


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861