T. 53, S. 5 (2013)

Mục lục

Bài viết

Tổng quan ứng dụng quang phổ đạo hàm trong định lượng thuốc đa thành phần. Phần 2: Các phương pháp định lượng hỗn hợp đa thành phần bằng quang phổ đạo hàm (Tiếp theo số 442, tháng 2/2013) Tóm tắt
Nguyễn Phương Nhung, Vũ Đặng Hoàng 02-07
Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh β-thalassemia tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Tóm tắt
Từ Hoàng Tước, Hoàng Thị kim Huyền 08-11
Đánh giá hiệu quả của phác đồ truyền tĩnh mạch 3 giờ meropenem thông qua chỉ số PK/PD trên bệnh nhân viêm phổi thở máy tại Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Tóm tắt
Nguyễn Thanh Hiền, Trần Mạnh Thông, Trần Thị Lan Phương, Nguyễn Quốc Kính, Nguyễn Hoàng Anh 12-17
Khảo sát các thông số dược động học của amikacin trên bệnh nhi 1 tháng đến 1 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương Tóm tắt
Nguyễn THị Kim Chi, Lê Thị Minh Hương, Đào Minh Tuấn 18-21
Tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch chuyên nhiệm chống ung thư của Crilin T Tóm tắt
Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phan Thị Phi Phi, Phan Thị Thu Anh, Nguyễn Văn Đô 22-26
Xây dựng qui trình định lượng đồng thời nuciferin, pronuciferin, o-nornuciferin và isoliensinin trong lá sen bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA Tóm tắt
Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Tô Yến Ngọc, Trần Hùng, Nguyễn Đức Tuấn 27-31
Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của BK01 tách chiết từ lá bồ kết (Gleditsia ferra Merr.) Tóm tắt
Vũ Mạnh Hùng, Phan Văn Kiệm, Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo 32-36
Phân lập và xác định cấu trúc của benzoylmesaconitin, gluco-β-sitosterol, 3-hydroxypropan-1,2-diyl dihenicosanoat từ củ cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Dexb.) trồng ở tỉnh Hà Giang Tóm tắt
Nguyễn Tiến Vững, Vũ Đức Lợi 36-39
Nghiên cứu quy trình xác định đồng thời sibutramin, furosemid, dexamethason và piroxicam trong thực phẩm chức năng bằng kỹ thuật HPLC Tóm tắt
Cao Công Khánh, Nguyễn tường Vy, Hoàng Quỳnh Trang 40-44
Nghiên cứu khả năng kích ứng của thuốc nhỏ mắt hỗn dịch mangiferin trên mắt thỏ Tóm tắt
Trần Hữu Dũng 44-49
Đánh giá tác động của cao Kháng mẫn thông tỵ lên số lượng hồng cầu, huyết sắc tố, hematocrit thỏ thực nghiệm Tóm tắt
Tạ Văn Bình, Bùi Văn Khôi 50-51
Phân lập và xác định cấu trúc của hokbusin A, acid 3-cloroicosanoic và acid 8-clorohexadecanoic từ củ cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Dexb.) trồng ở tỉnh Hà Giang Tóm tắt
Vũ Đức Lợi, Nguyễn Tiến Vững 52-55
Hợp chất polyacetylen và polyphenol phân lập từ rễ cây đơn kim (Bidens pilosa L.) Tóm tắt
Phạm Thanh Kỳ, Phạm Văn Vượng, Nguyễn Thị Bích Thu, Phan Văn Kiệm 55-58
Phân tích một số hoạt động sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nội tiết TW năm 2012 Tóm tắt
Nguyễn Thị Song Hà, Lê Thị Uyển 59-63
Tác dụng long đờm của thuốc HL trên thực nghiệm ở chuột Tóm tắt
Tạ Thanh Hà, Tạ Văn Bình 64-66
Xác định độc tính cấp và đánh giá tác dụng giảm đau của cao chiết xuất từ lá cây cốp Bắc bộ (Kopsia tonkinensis Pitard, họ Trúc đào Apocynaceae) Tóm tắt
Đỗ Văn Bình, Triệu Duy Điệt, Hoàng Việt Dũng 66-68


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861