T. 53, S. 7 (2013)

Mục lục

Bài viết

Tổng quan về nhóm hợp chất alkanpolyenylbenzen phân lập được từ chi Piper L., họ Hồ tiêu Tóm tắt
Hoàng Việt Dũng, Đỗ Quyên, Nguyễn Minh Chính 02-05
Tổng quan về vai trò tinh bột đề kháng trong kiểm soát đường huyết sau ăn trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 Tóm tắt
Trần Hữu Dũng, Nguyễn Hải Thủy 06-13
Khảo sát ảnh hưởng của tá dược, kích thước tiểu phân và một số đặc tính vật lý của hệ phân tán rắn chứa celecoxib Tóm tắt
Nguyễn Thạch Tùng, Yun-Seok Rhee 14-17
Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu của BBT trên chuột nhắt trắng thực nghiệm Tóm tắt
Vũ Thị Thuận, Trương Việt Bình, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Phương Thanh 18-21
Khảo sát tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của rễ khí sinh cây dứa Kaida (Pandanus kaida Kurz.) trên thực nghiệm Tóm tắt
Phạm Thị Hóa, Võ Thị Hương Na 21-24
Đánh giá tác dụng chống oxy hóa của dịch chiết tỏi đen Lý Sơn trên động vật thực nghiệm Tóm tắt
Vũ Bình Dương, Nguyễn Văn Long 24-28
Tác dụng độc hại tế bào của các cao chiết phân đoạn và 2 alkaloid phân lập từ cây bù dẻ lá lớn (Uvaria cordata (Dun.) Wall. ex Alston) Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Hoài Ly, Hồ Việt Đức, Phan Văn Kiệm 29-34
Nghiên cứu tác dụng an thần và chống trầm cảm trên động vật thực nghiệm của Stephania sinica Diels và Stephania dielsiana Y. C. Wu Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Giang, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Quốc Huy 35-39
Đánh giá tác dụng chống viêm của cao chiết xuất từ lá cây cốp Bắc Bộ (Kopsia tonkinensis Pitard, họ Trúc đào Apocynaceae) Tóm tắt
Đỗ Văn Bình, Triệu Duy Điệt, Hoàng Việt Dũng 40-42
Tetraglabrifoliosid, một dẫn xuất mới của acid glutaric phân lập từ lá cây Tetradium glabrifolium (Benth.) Hartl. Tóm tắt
Nguyễn Văn Thanh, Trương Thị Thu Hiền, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Văn Tuyến, Đan Thúy Hằng, Ninh Khắc Bản 43-48
Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số hợp chất có trong vỏ thân cây gạo (Bombax malabaricum DC.) Tóm tắt
Phạm Lê Minh, Hồ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thái An, Thái Nguyễn Hùng Thu 48-52
Nghiên cứu điều chế avobenzon Tóm tắt
Trương Phương, Trần Thị Ngọc Yến 53-58


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861