T. 53, S. 3 (2013)

Mục lục

Bài viết

Cách xác định liều ED50 (tiếp theo) Tóm tắt
Đỗ Trung Đàm 02-04
Xây dựng mô hình sàng lọc chất kháng viêm thông qua thụ thể toll like 4 (TLR4) trên màng tế bào macrophage chuột Tóm tắt
Nguyễn Thị Mai Phương, Trịnh Tất Cường, Trần Thị Nhung, Dương Thị Nụ, Đặng Ngọc Quang 05-10
Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzym acetylcholinesterase của dịch chiết cây sen thu hái ở Đà Nẵng Tóm tắt
Trần Thu Hiền, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thưởng, Tô Đạo Cường, Phương Thiện Thương 11-14
Phân lập lupeol và stigmasterol từ vỏ thân cây gạo (Bombax malabaricum DC.) Tóm tắt
Hồ Thị Thanh Huyền, Thái Nguyễn Hùng Thu, Nguyễn Thái An 14-17
Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm của cao chiết nước từ kiên long đởm trên thực nghiệm Tóm tắt
Tạ Văn Bình, Lê Thành Xuân, Phạm Thị Vân Anh, Lê Thị Hải Yến, Ma Thị Hồng Nga, Đỗ Kim Chung, Nguyễn Phương Thanh 18-21
Nghiên cứu 2D QSAR của các chất tương đồng benzo[i]phenanthridin và tác động ức chế topoisomerase –I Tóm tắt
Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương 21-25
Nghiên cứu khả năng kéo dài sự phóng thích metronidazol từ film cholesteryl dendrimer cấy dưới da chuột Tóm tắt
Trần Hữu Dũng 26-30
Kiểm nghiệm rau đắng và rau đắng biển bằng phương pháp hiển vi Tóm tắt
Lê Thị Huyền Trang, Nguyễn Tường Vy, Nguyễn Viết Thân 30-35
Nghiên cứu điều chế fenofibrat Tóm tắt
Trương Phương, Nguyễn Trường Vi 35-41
Phân tích đồng phân đối quang của amlodipin bằng phương pháp điện di mao quản Tóm tắt
Lê Đình Chi, Thái Nguyễn Hùng Thu 42-46
Tổng hợp 2-O-[(S)-2’-hydroxypropyl]-β-cyclodextrin và 2-O-[(R)-2’-hydroxypropyl]-β-cyclodextrin Tóm tắt
Lê Thị Thu Cúc, Trần Mỹ Khoa, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn 47-50
Tổng hợp các dẫn chất trung gian trong quy trình tổng hợp levalbuterol Tóm tắt
Trương Ngọc Tuyền, Trần Hữu Dũng 50-53
Xác định hàm lượng của astragalin và isoquercitrin trong lá trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao và điện di mao quản Tóm tắt
Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Trịnh Thị Thanh Nhã, Phan Thanh Dũng, Võ Thị Bạch Huệ 53-58


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861