Chi tiết về Tác giả

Tú, Thanh TC Công Thương

 • T. 1, S. 8 (2013) - 9. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
  Không tách biến đổi khí hậu ra khỏi quy hoạch phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 9 (2013) - 9. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
  Bộ Công thương: Tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 10+11 (2013) - 5. THỊ TRƯỜNG – HÀNG HÓA
  Phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm: không bó hẹp tại thị trường nội địa
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 12 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
  Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh: cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp mỏ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 14 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
  Nâng cao trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 15 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
  Công ty TNHH Một thành viên Than Uông Bí: Mái ấm của người lao động
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 15 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
  Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin: Tích cực chăm lo đời sống cho người lao động
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 15 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
  Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả chăm lo đời sống người lao động
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 15 (2013) - 9. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
  Việt Nam khuyến khích phát triển ngành công nghiệp môi trường
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 16 (2013) - 9. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
  Giải pháp phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 16 (2013) - 9. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
  Đổi mới sản phẩm để giảm tác động đến môi trường
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 18 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
  EVN Genco1: Vượt qua bước khởi đầu gian nan
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 18 (2013) - 9. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
  Đẩy mạnh “xanh hóa” các công trình xây dựng
  Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756