Chi tiết về Tác giả

Thịnh, Nguyễn Văn Công ty cổ phần Ngân Sơn

  • T. 1, S. 12 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
    Công ty cổ phần Ngân Sơn: 20 năm vươn lên bằng sức trẻ và nội lực
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756