Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty than Uông Bí làm sạch vệ sinh môi trường

Phóng viên

Tóm tắt


Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Đoàn Thanh niên cơ quan Công ty Than Uông Bí ra quân làm sạch môi trường tại khuôn viên nhà điều hành sản xuất mỏ than Tràng Bạch


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756