Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhà máy cốc hóa: nơi có những hạt vàng tinh luyện

Thủy Minh

Tóm tắt


Gần 50 năm ra đời, đển nay, Nhà máy Cốc hoá vẫn la đơn vị dẫn đầu trong sản xuất cốc luyện kim trong cả nước, các sản phẩm của nhà máy được quản lý bởi Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Nửa thế kỷ qua, nhờ đôi bàn tay và khối óc của người thợ luyện cốc, những "hạt vàng" tinh luyện vẫn lần lượt ra đời, góp phần quan trọng vào quy trình vận động của một cỗ máy sản xuất gang thép lớn có uy tín ở miền Bắc và cả nước.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756