Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghĩa cử của thợ mỏ Than Hòn Gai

Thúy Hà

Tóm tắt


Nhìn vào bảng tổng hợp số liệu các hoạt động đóng góp chung tay với cộng đồng và an sinh xã hội của những người thợ mỏ công ty than Hòn Gia là những con số không hề nhỏ và luôn được nâng cao theo từng năm. Chưa đầy 5 năm, tổng số tiền dành cho hoạt động đóng góp xây dựng công đồng đã lên đến gần 15 tỷ đồng.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756