Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệp định thương mại tự do FTA: Gắn kết các nền kinh tế

Hoài Ân, Minh Thủy

Tóm tắt


Hiện tại, Việt Nam đang tham gia đàm phán nhiều hiệp định FTA quan trọng với 55 nước, khu vực. Trong đó có các đối tác chủ chốt như Nga, Hoa Kỳ, EU, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Newzealand và Trung Quốc...nhằm nâng cao hơn nữa sự gắn kết của nền kinh tế Việt Nam vào các nền kinh tế khu vực và toàn cầu.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756