Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Người đội trưởng có duyên với sáng kiến

Thúy Hà

Tóm tắt


Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụtrong năm là câu người ta thường nghe mỗi khi cơ quan nhận xét tổng kết năm về kỹ sư Nguyễn Hồng Thắng, đội trưởng đội bảo trì kỹ thuật thuộc phòng quản lý kỹ thuật - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (Petrolimex Sài gòn).


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756