Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Văn hóa an toàn" trong vận hành nhà máy điện hạt nhân

Võ Văn Thuận

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu:

- Phóng xạ trong tự nhiên

- Điện hạt nhân với nguyên lý bảo vệ nhiều lớp và văn hoá an toàn

- Nhà máy điện hạt nhân có làm tăng phóng xạ môi trường không?

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756