Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo: Định hướng đúng, quản trị tốt thì đa ngành thành công

Thúy Hà

Tóm tắt


Đa ngành ở Tập đoàn kinh tế là tốt hay không tốt, hiệu quả hay không hiệu quả. Tại sao Chính phủ  phải trực tiếp phê duyệt chiến lược tái cấu trúc của từng tập đoang kinh tế nhà nước, Tạp chí Công thương có buổi trò chuyện với  Tiến sỹ Trần Ngọc Bảo - Chủ trịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về vấn đề này.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756