Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

35 năm Trường Cao đẳng Công nghiệp Phú Yên: Khẳng định vị thế

Trần Đắc Lạc

Tóm tắt


Kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển (10/1978-10/2013), Trường Cao đẳng Công nghiệp Phú Yên đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng ba. Với truyền thống 35 năm vẻ vang, nhà trường đang nỗ lực  phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ để nâng cấp thành trường Đại học Công thương miền Trung.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756