Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bộ Công thương chung tay ủng hộ miền Trung

Minh Anh

Tóm tắt


Sáng ngày 3/10/2013, tại trụ sở Bộ Công Thương, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lê Dương Quang đã chỉ đạo lễ phát động quyên góp ủng hộ lũ lụt nhân dân miền Trung và phát động phong trào học tập tấm gương hy sinh của đồng chí Nguyễn Tài Dũng. Tại buổi lễ phát động, có sự hiện diện đông đủ của các cục, vụ, viện thụộc Bộ, cùng toàn thể’ cán bộ đoàn viên công đoàn cơ quan Bộ Cộng Thương.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756