Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp nào giúp Vinacomn vượt khó?

Thúy Hà

Tóm tắt


Công tác tiêu thụ của ngành than đang gặp nhiều khó khăn. Điều này tác động đến hàng vạn gia đình thợ mỏ và đời sống xã hội tại Quảng Ninh. Nguy cơ thiếu việc làm có thể xảy ra. Giải pháp nào giúp Vinacomin vượt qua những khó khăn này?


 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756