Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những câu chuyện chưa biết về tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Thúy Hà

Tóm tắt


Giữa cái náo nhiệt cua thành phố Hồ Chí Minh, người ta dường như vội vã hơn với cơn mưa bất chợt. Tác giả tìm đến một căn gác mà ớ đó, theo giới thiệu sẽ gặp người có thể cung cấp rõ nhất, đầy đủ nhất về quá trình thành lập và phát triển của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, một tổng kho xăng dầu mang tầm chiến lược quốc gia về cả khía cạnh kinh tế lẫn an ninh quốc phòng.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756