Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

97 triệu USD nâng cấp Quốc lộ 217 qua Thanh Hóa

Phóng viên

Tóm tắt


Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê kông mở rộng (GMS) phiá Bắc thứ 2 - nâng cấp 88 km Quốc lộ 217 từ huyện Hà Trung đến cưả khẩu Nà Meo, tỉnh Thanh Hoá; giai đoạn 1 trị giá 97,4 triệu USD. Dự án do Ban Quản lý Dự án 1 (PMU1) làm chủ đầu tư và sẽ hoàn thành vào đầu năm 2016. Đoạn Quốc lộ 217 - tỉnh Thanh Hoá cua Việt Nam và các đoạn tuyến đường 6, 6A, 6B - tỉnh Huả Phăn cuả Lào thuộc Hành lang đông bắc cuả GMS sẽ kết nối vùng đông bắc Lào với bắc Việt Nam và nối ra biển tại Thanh Hoá.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756