Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng thuế xuất khẩu: Hai kịch bản với ngành than

Thúy Hà

Tóm tắt


Việc tăng thuế xuất khẩu than thêm 3%, lên mức 13% kể từ ngày 07/7/2013 sẽ làm nhiều loại than phải dừng xuất khẩu, khiến lượng than tiêu thụ giảm mạnh. Cùng với những khó khăn Vinacomin đang vấp phải như giá thành khai thác tăng, thợ lò khó tuyển dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập và an sinh xa hội vùng mỏ.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756