S. 12 (2011)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Bối cảnh quốc tế và những động thái mới của Châu Âu giai đoạn hậu khủng hoảng Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Đồng Euro và cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu Tóm tắt PDF
Đinh Công Hoàng 12
Xuất khẩu nông sản vào EU - Những tồn tại và giải pháp Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thoa 23

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Philippin trong chính sách thương mại của Tây Ban Nha ở Châu á thế kỷ 16-19 Tóm tắt PDF
Đặng Văn Chương, Lê Thị Liên 27
Quan hệ EU - Libya: Một gọc nhìn lịch sử Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà 34

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Đầu tư trực tiếp (FDI) của Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1993-2008 Tóm tắt PDF
Võ Thị Thu Hà 45
Vấn đề thu hút và sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Pháp tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Chi 53

THÔNG TIN

Người ba lần viết lời quốc ca Tóm tắt PDF
Đào Hùng 62


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581