Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC Tóm tắt
Phạm Bích Thủy
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Mỹ Linh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TẠI TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt
Lâm Đông Hồ
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Hồ Đức Hiệp
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG VÀ RỦI RO CỦA VIỆC DUY TRÌ CHẾ ĐỘ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN Ở VIỆT NAM TRƯỚC TUỔI NGHỈ HƯU Tóm tắt
Lê Thị Xuân Hương
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Thị Út Thanh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN QUA MỘT SỐ CUỘC THI VỀ KHỞI NGHIỆP Tóm tắt
Lâm Thị Kim Liên
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THIẾT KẾ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Hoàng Phi Hải
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 THIẾT KẾ TRÒ CHƠI THÍ NGHIỆM NHẰM GIÚP TRẺ 5 - 6 TUỔI KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN VÔ SINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Triều Tiên
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ AN TOÀN TRƯỜNG HỌC Tóm tắt
Trần Thanh Nguyện
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH VỀ RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Vân
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG HÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HỌC SINH Tóm tắt
Hà Thị Kim Sa
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐIỀN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019 Tóm tắt
Nguyễn Thị Tuyết Minh
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN NHÂN TÔNG TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 Tóm tắt
Hoàng Lê Hậu
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 TƯ TƯỞNG CANH TÂN VỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Tóm tắt
Đỗ Văn Thắng
 
S. 02 (2018) VAI TRÒ CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tóm tắt
Cao Thị Thúy Diễm
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5E TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ÁNH SÁNG MÔN KHOA HỌC LỚP 4 Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Phương
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 VẬN DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt
Hà Nguyễn Bảo Khuyên
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Trần Văn Đồng
 
S. 02 (2018) XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG Tóm tắt
Nguyễn Hữu Lành
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Lưu Hoàng Tùng
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Tóm tắt
Biền Quốc Thắng
 
S. 02 (2018) XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÙNG ĐẶC THÙ KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Tóm tắt
Nguyễn Hồng Điệp, Đồng Văn Toàn
 
S. 02 (2018) ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC Ở MALAYSIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Vũ Lan Hương, Lê Thị Ngọc Nhẫn
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY Ở NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
76 - 100 trong số 103 mục << < 1 2 3 4 5 > >>