Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Lệ Hằng
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ Y- DƯỢC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Tâm
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ Y- DƯỢC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Tâm
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Linh Trang
 
S. 02 (2018) QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thảo
 
S. 02 (2018) QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Lê Thị Kim Thúy
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO ĐA NGÀNH Tóm tắt
Trần Ngọc Thảo Nguyên
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Tường Vi
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Kim Ngân, Đồng Văn Toàn
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TẠO NÊN PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Thị Hiệp
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 SỰ THÍCH ỨNG CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt
Nguyễn Huy Vị
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 SO SÁNH ĐỐI CHIẾU VIỆC ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI TRONG VIỆC DẠY TIẾNG NHẬT Ở TRUNG TÂM NHẬT NGỮ VÀ Ở ĐẠI HỌC Tóm tắt
Huỳnh Tấn Hội
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 SUY NGHĨ VỀ LAO ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON Tóm tắt
Lê Thị Hường
 
S. 02 (2018) TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt
Huỳnh Thanh Thêm
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 TÍCH HỢP NỘI DUNG PHÒNG NGỪA THẢM HỌA TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Vũ Đình Bảy
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Tuấn Dũng
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM VIỆT Tóm tắt
Huỳnh Hùng Cường
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 THỰC HÀNH QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA UNESCO QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trang
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỒNG ĐẠO, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH Tóm tắt
Châu Văn Phú
 
S. 02 (2018) THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN THÔNG QUA PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” CỦA HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt
Lâm Văn Tân
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Tóm tắt
Nguyễn Thị Thùy Dung
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 THỰC TRẠNG NHẬN THỨC GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VVH, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Hạnh
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
Trần Đức Long
 
S. 02 (2018) THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt
Đinh Thị Kim Loan, Trần Kiều Dung, Phan Hoàng Văn
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Phạm Thị Dạ Thảo
 
51 - 75 trong số 103 mục << < 1 2 3 4 5 > >>