Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Tuấn Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng