Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 02 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tóm tắt


Kết quả học tập của sinh viên sẽ được nâng cao hơn nếu như xác định và đo lường được các yếu tố tác động đến nó và có giải pháp tác động thiết thực. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, tác giả mô tả thực trạng và phân tích cụ thể từng yếu tố tác động trong phạm vi nghiên cứu, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp sư phạm thiết thực giúp sinh viên Điều dưỡng năm nhất nâng cao kết quả học tập.