Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 9A (2018) Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy khai thác, thương mại hóa sáng chế. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Xuyên
 
S. 3A (2018) Cần thay đổi giải pháp bảo mật thông tin trong kỷ nguyên số? Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Hạnh
 
S. 1/644 (2013) Cần xác định và có sự điều tiết tỷ lệ đầu tư kinh phí cho các loại hình nghiên cứu Toàn văn   PDF
Hương Giang
 
S. 6A (2018) Cầu nâng - Công nghệ lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Đồng
 
S. 10A (2019) Cập nhật lại quy mô GDP. Tóm tắt   PDF
Lê Văn Dụy
 
S. 9A (2019) Cứng hóa bùn - Giải pháp hiệu quả để xử lý nền đất yếu. Tóm tắt   PDF
Ngô Anh Quân, Nguyễn Quốc Dũng
 
S. 1C (2017) Changes in climate extremes in Vietnam. Tóm tắt
Van Thang Nguyen, Van Khiem Mai, Van Thang Vu, Dang Mau Nguyen...
 
S. 3C (2018) Characterization and identification of nitrogen-fixing bacteria isolated from agricultural soil. Tóm tắt
Tran Thi Thuy Ha, Thai Thi Lam, Nguyen Thanh Huyen, Nguyen Xuan Canh
 
S. 1C (2019) Characterization of newly isolated thermotolerant yeasts and evaluation of their potential for use in Cayratia trifolia wine production. Tóm tắt
Doan Thi Kieu Tien, Huynh Xuan Phong, Mamoru Yamada...
 
S. 10 (2015) CHÍNH SÁCH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KH&CN CỦA LIÊN BANG NGA VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC CHO VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF   PDF
ĐỖ HƯƠNG LAN
 
S. 10 (2015) CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ: KINH NGHIỆM CỦA VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HÙNG CƯỜNG, LÊ THU HIỀN
 
S. 16 (2014) CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
HOÀNG VĂN CƯƠNG, PHẠM NHƯ PHƯƠNG, NGUYÊN VĂN HẬU
 
S. 12 (2014) CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY KH&CN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA GẠO BỀN VỮNG Ở ĐBSCL. Tóm tắt   PDF
HỒ NGỌC LUẬT
 
S. 23 (2014) CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG KH&CN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tóm tắt   PDF
CAO TH (PV)
 
S. 2 (2015) CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC KH&CN - MỘT NĂM NHÌN LẠI. Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ VÂN ANH
 
S. 1A (2018) Chào mùa Xuân Khởi nghiệp và Đổi mới Tóm tắt   PDF
Vũ Cao Đàm
 
S. 12A (2017) Chính sách “Thị trường kéo” trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả R&D ở Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Hiền
 
S. 9/652 (2013) Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển NLTT ở Việt Nam Toàn văn   PDF
Nguyễn Anh Tuấn
 
S. 8 (2014) CHẤM LƯỢNG TỬ BÁN DẪN VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG LIÊM
 
S. 5 (2014) CHẤT NHŨ TƯƠNG NỀN Tóm tắt   PDF
TT TRUNG TÂM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 
S. 6A (2019) Chất thải rắn: Vấn đề nổi cộm của môi trường Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trung Thắng, Hoàng Hồng Hạnh…
 
S. 2B (2015) CHẨN ĐOÁN DI TRUYỀN TIỀN LÀM TỔ VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH TẢO
 
S. 10 (2015) CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM TỪ VIỆN KHẢO CỨU NÔNG LÂM ĐÔNG DƯƠNG TỚI VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM. Tóm tắt   PDF
PHẠM VĂN BIÊN
 
S. 10 (2013) CHẾ PHÂM SINH HỌC Toàn văn   PDF
 
S. 2+3 (2014) CHẾ PHẨM HÓA SINH HỮU ÍCH TỪ THIÊN NHIÊN. Tóm tắt   PDF
V SH
 
301 - 325 trong số 2099 mục << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>