Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4A (2019) 10 công nghệ đột phá năm 2019. Tóm tắt   PDF
Cao Thạch
 
S. 2+3 (2014) 10 SỰ KIỆN KH&CN NỔI BẬT NĂM 2013. Tóm tắt   PDF
B KH&CN
 
S. 1 (2014) 10 THÀNH TỰU KHOA HỌC LỚN NHẤT NĂM 2013. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MẠNH QUÂN
 
S. 1 (2015) 10 THÀNH TỰU KHOA HỌC NỔI BẬT NĂM 2014. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MẠNH QUÂN
 
S. 1A (2018) 10 thành tựu khoa học lớn nhất thế giới năm 2017. Tóm tắt   PDF
Mạnh Quân
 
S. 1/644 (2013) 10 đột phá khoa học của năm 2012 Toàn văn   PDF
K GN
 
S. 5 (2014) 30 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NHỊ ĐIỀN
 
S. 1+2A (2019) 6 đột phá trong đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN tạo nên thành công của NAFOSTED. Tóm tắt   PDF
Lê Đình Tiến
 
S. 4C (2018) A case study of phytoplankton used as a biological index for water quality assessment of Nhu Y river, Thua Thien-Hue. Tóm tắt
Thi Trang Le, Quang Doc Luong, Thi Thu Ha Vo, Van Tu Nguyen
 
S. 1C (2017) A design of the universal colorspace converter IP-cores based on field - programmalle gate array. Tóm tắt
Van Nghia Tran
 
S. 2C (2017) A model for thermal conductivity of carbon nanotubes with ethylene glycol/water based nanofluids. Tóm tắt
Trong Tam Nguyen, Hung Thang Bui, Ngoc Minh Phan
 
S. 1C (2017) A new approach for landslide mitigation for sustainable development of the transport sector. Tóm tắt
Van Tien Dinh
 
S. 3C (2018) A study of seasonal rainfall in Vietnam at the end of 21st century according to the Non-Hydrostatic Regional Climate Model. Tóm tắt
Mau Nguyen-Dang, Truong Nguyen- Minh, Hidetaka SASAKI, Izuru TAKAYABU
 
S. 2C (2017) A study of the magnetic properties of LaNi5-xSix alloys and their hydrides. Tóm tắt
Nhan Ba Dam, Van Tuan Chu, Anh Tuan Do, Quyet Thang Le
 
S. 4C (2018) Adsorption of Cr(VI) by material synthesized from red mud and rice husk ash. Tóm tắt
Thi To Yen Nguyen, Phung Anh Nguyen, Thi Thuy Van Nguyen...
 
S. 1C (2017) Advances in reseach on Rotavin-M1. Tóm tắt
Thi Luan Le , Van Man Nguyen, Thuy Huong Nguyen, Duc Anh Dang, Van Trang Nguyen...
 
S. 8 (2014) AGPPS: ỨNG DỤNG KH&CN PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM LÚA GẠO. Tóm tắt   PDF
B KH&CN
 
S. 1+2A (2019) AlphaZero - Nhà vô địch mới về cờ vua, cờ vây và shogi của thế giới. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Anh
 
S. 2C (2018) An efficient [bmim]oh catalysed the condensations of aromatic aldehydes and diethyl malonate. Tóm tắt
Thi Thuy Duy Nguyen, Hoang Phuong Tran
 
S. 5A (2018) An ninh năng lượng ở Việt Nam: Những rào cản và định hướng chính sách. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Giang
 
S. 3C (2017) An overview of petroleum potential and investment opportunities in Southeast Asia. Tóm tắt
Minh Hoang Cu, Khac Hoan Phung, Hai An Le
 
S. 6 (2015) AN TOÀN THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH GIA TĂNG TẤN CÔNG MẠNG: THỰC TRẠNG, CÁCH TIẾP CẬN. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN LINH GIANG, HUỲNH QUYẾT THẮNG, VŨ THỊ HƯƠNG GIANG
 
S. 1C (2018) Arsenic contamination in groundwater in the Red river delta, Vietnam - a review. Tóm tắt
Hung Viet Pham, Thi Kim Trang Pham, Viet Nga Dao
 
S. 3C (2017) Assessment of landfill leachate in Nam Son, Hanoi using 3D electrical imaging and self-potential data. Tóm tắt
Van Giang Nguyen, Quang Dung Nguyen, Ba Duan Nguyen
 
S. 4C (2018) Assessment of storm surge risk in aquaculture in the Northern coastal area of Vietnam. Tóm tắt
Xuan Hien Nguyen, Xuan Trinh Nguyen, Hong Hanh Nguyen...
 
1 - 25 trong số 2006 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>