S. 22 (2014)

Mục lục

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH 592: THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ HỖ TRỢ TỔ CHỨC KH&CN CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM. Tóm tắt PDF
TRẦN ĐẮC HIẾN 5
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN SỬA ĐỔI. Tóm tắt PDF
ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 7

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

CHƯƠNG TRÌNH TÂY NGUYÊN 3: NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN. Tóm tắt PDF
TRẦN TRỌNG HÒA, NGHIÊM XUÂN MINH, NGUYỄN ĐÌNH KỲ 10
TRUNG TÂM HẠT NHÂN TP HỒ CHÍ MINH: ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. Tóm tắt PDF
TRẦN QUỐC DŨNG 15
ĂNGTEN YAGI. Tóm tắt PDF
ĐINH ĐỨC THỌ 18

ĐỊA PHƯƠNG

LÂM ĐỒNG: HIỆU QUẢ TỪ CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI. Tóm tắt PDF
LÊ XUÂN THÁM 19
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: KINH NGHIỆM TỪ MỘT HUYỆN MIỀN NÚI. Tóm tắt PDF
ĐINH DUY HƯNG 22

Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC

SỰ BẤT CẬP CỦA BẢNG PHÂN LOẠI KHOA HỌC ĐANG SỬ DỤNG HIỆN NAY (KỲ 3). Tóm tắt PDF
VŨ CAO ĐÀM 25
TRUNG TÂM XUẤT SẮC: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
PHẠM THI LY 29

NHÌN RA THẾ GIỚI

CHUYỂN HÓA CO2 THÀNH NHIÊN LIỆU TRÊN ĐIỆN CỰC ĐỒNG DẠNG BỌT BIỂN. Tóm tắt PDF
LÊ TK 34
KINH NGHIỆM CỦA ĐÀI LOAN TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VI MẠCH ĐIỆN TỬ. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HOÀNG HẢI 37
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TUYẾN ĐÊ BIỂN VỊNH RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN PHÚ QUỲNH, LÊ MẠNH HÙNG

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

CÔNG NGHỆ MỚI ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRƯỢT ĐẤT GÓP PHẦN GIẢM THIỂU THIỆT HẠI CHO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG. Tóm tắt PDF
ĐINH VĂN TIẾN, NGUYÊN XUÂN KHANG, KYOJI SASSA, TOYOHIKO MIYAGI 41
PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG NGHỆ DẦM BẢN BÁN LẮP GHÉP TRONG CẦU TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ. Tóm tắt PDF
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG, BẠCH THỊ DIỆP PHƯƠNG, ĐÀO DUY LÂM 47
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐƯỜNG CAO TỐC HAI LÀN XE. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HOÀNG SƠN, TRẦN VIỆT HÀ 52
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ SỐ NỀN VÀ KHỐI LƯỢNG LỆCH TÂM ĐẾN BIÊN ĐỘ VÀ TẦN SỐ DAO ĐỘNG CỦA MÁY ĐẦM THƯỚC VSR.B1 KHI THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN BÍNH, LÊ THỊ THU HÒA 56
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TUYẾN ĐÊ BIỂN VỊNH RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN PHÚ QUỲNH, LÊ MẠNH HÙNG 60