S. 19 (2013)

Mục lục

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

CẦN CHÚ TRỌNG NÂNG CAO TỐC ĐỘ TĂNG TFP ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. Tóm tắt PDF
T TH 6
ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KẾT NỐI THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHO VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
IPP NATEC 8

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 115 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN. Tóm tắt PDF
TRẦN ĐỨC QUÝ 11
TỔNG HỢP VẬT LIỆU THÉP KHÔNG GỈ 316L PHỦ MÀNG TiN HOẶC HaP, ỨNG DỤNG LÀM NẸP VÍT XƯƠNG TRONG Y TẾ. Tóm tắt PDF
ĐINH THI MAI THANH, PHẠM THỊ NĂM, NGUYỄN THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU TRANG, THÁI HOÀNG 14
CHẾ TẠO BƠM TIÊM ĐIỆN Ở VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
NGUYỄN MINH KHẢI 17
CHẾ PHẨM NHỰA TỰ PHÂN HỦY TRÊN CƠ SỞ POLYLACTIT. Tóm tắt PDF
VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP 20
HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ TÀU THỦY Tóm tắt PDF
ĐẶNG VĂN UY 21

ĐỊA PHƯƠNG

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG TỪ XỈ THẢI CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN - HƯỚNG ĐI CẦN ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH. Tóm tắt PDF
TRẦN VĂN QUANG 22
HÒA BÌNH: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ THAN BÙN, PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ PHOTPHORID. Tóm tắt PDF
VŨ VĂN HƯNG 26

Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC

TÍNH SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI CỦA TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP. Tóm tắt PDF
PHẠM THÀNH NGHỊ 28
TÁC ĐỘNG CỦA TÔN GIÁO ĐỐI VỚI XÃ HỘI Ở TÂY NGUYÊN. Tóm tắt PDF
CHU VĂN TUẤN 32
MỘT SỐ LOÀI CÂY LÂM NGHIỆP CÓ KHẢ NĂNG CHO DẦU Ở VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
HOÀNG VĂN THẮNG, BÙI THANH HẰNG, PHẠM ĐÌNH SÂM, HOÀNG THỊ NHUNG, CAO VĂN LẠNG 36

NHÌN RA THẾ GIỚI

RẠN NỨT Ở BẢNG TUẦN HOÀN. Tóm tắt PDF
NGUYỄN XUÂN CHÁNH 40
KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN. Tóm tắt PDF
HOÀNG XUÂN LONG 44

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO PHỔ KẾ GAMMA XÁCH TAY DÙNG ĐỂ ĐO LIỀU VÀ NHẬN DIỆN ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ. Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐỨC TUẤN 50
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẤM NITƠ PLASMA CHO MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY CHẾ TẠO TỪ THÉP 40CRMO. Tóm tắt PDF
LỤC VÂN THƯƠNG, ĐÀO DUY TRUNG, HOÀNG VĂN CHÂU, HOÀNG MINH THUẬN, ĐÀO QUANG KẾ 56
CÁC QUÁ TRÌNH CÓ MA SÁT CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN MẠNH THƯỜNG, NGUYỄN VĂN HẢI 60