Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 12B (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu nghiên cứu đặc điểm tế bào máu ngoại vi và tủy xương của bệnh nhân lao phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Võ Trọng Thành, Nguyễn Thị Hà Thanh, Nguyễn Thanh Hà

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm tế bào máu ngoại vi và tủy xương của bệnh nhân lao phổi vào điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Đối tượng nghiên cứu: 87 bệnh nhân lao phổi mới được điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang tiến cứu. Kết quả: Bệnh nhân lao phổi thiếu máu có 47 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 54,0%. Bạch cầu (BC) đoạn trung tính (BCĐTT) tăng có 28 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 32,2%; BC monocyte tăng có 67 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 77,0%. Bệnh lý tạo máu phối hợp chủ yếu là rối loạn sinh tủy và tủy giảm sinh. Kết luận: Bệnh nhân lao phổi thường có tình trạng thiếu máu, biểu hiện của hội chứng rối loạn sinh tủy thứ phát và suy tủy kèm theo.

Toàn văn: PDF