Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 2B (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG ĐO BẰNG USCOM CÓ ĐỦ ĐỘ TIN CẬY?

NGUYỄN THỊ NGỌC, NGUYỄN THÚY NGÂN, ĐOÀN NGỌC GIANG LÂM, NGUYỄN QUỐC KÍNH

Tóm tắt


                  USCOM là phương pháp theo dõi huyết động bằng siêu âm hoàn toàn không xâm lấn, rẻ, không có tai biến. Tuy nhiên, chưa rõ các thông số huyết động đo bằng USCOM có độ tin cậy so với phương pháp xâm nhập PiCCO thường được sử dụng không? Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh mối tương quan và sự phù hợp của các thông số huyết động CI, SVRI, SVI, SVV đo bằng USCOM với đo bằng PiCCO. Nghiên cứu lâm sàng cắt ngang được thực hiện trên 30 bệnh nhân nặng có sẵn hệ thống PiCCO tại Bệnh viện Việt - Đức. Các giá trị cùng thời điểm của CI, SVRI, SVI, SVV được đo bằng USCOM (do bác sỹ hồi sức đã qua huấn luyện thực hiện) và bằng PiCCO. Độ tin cậy của các thông số huyết động đo bằng USCOM được đánh giá so với PiCCO. Kết quả cho thấy, các thông số huyết động đo bằng USCOM có tương quan thuận, mạnh, chặt chẽ và có sự phù hợp tốt so với đo bằng PiCCO (lần lượt r=0,82 với CI, r=0,83 với SVRI, r=0,76 với SVI, r=0,56 với SVV và p<0,05). Kết luận, các chỉ số huyết động đo bằng USCOM có độ tin cậy so với PiCCO.


Toàn văn: PDF