Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 6A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ẤM - XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ.

BÙI NGỌC HƯNG, NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH, PHAN VĂN CHƯƠNG

Tóm tắt


                Bài viết giới thiệu về công nghệ mặt đường bê tông nhựa ấm (WMA) đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới với nhiều lợi ích về môi trường, sức khỏe, kỹ thuật và giá thành. Từ đó phân tích, đánh giá để định hướng cho những nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới này tại Việt Nam.


Toàn văn: PDF