Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 11 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ MỚI - SẢN PHẨM MỚI SỐ THÁNG 11/2015.

BBT TC KH&CN VN

Tóm tắt


Gồm các công nghệ mới, sản phẩm mới sau: 

- Chế phẩm nắm rễ nội cộng sinh AM INVITRO;

- Máy tự động đậy nắp chai nhựa DKE-12;

- Máy cấp cán bàn chải tự động;

 

Thuốc hàn thiêu kết chất lượng cao.


Toàn văn: PDF